Jak liczyć dochód do zasiłku rodzinnego, czy ma zastosowanie art. 5 ust. 4c u.ś.r., jeśli mąż wnioskodawczyni podjął zatrudnienie u tego samego pracodawcy za granicą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2020 r.

PYTANIE

Na wniosek złożony przez Stronę w miesiącu styczniu 2020 r. przyznano zasiłki rodzinne w łącznej wysokości 190 zł miesięcznie na okres od 01.01.2020 r. do 31.10.2020 r. Z akt sprawy wynikało, że mąż wnioskodawczyni był zatrudniony u pracodawcy zagranicznego w okresach: 12.03.2018 r. - 31.03.2019 r. i 05.08.2019 r. - 20.12.2019 r., a więc nastąpiła utrata dochodu z tytułu zatrudnienia i rodzina spełniała kryterium dochodowe.

Czy w związku ze zgłoszeniem, iż mąż wnioskodawczyni od dnia 01.03.2020 r. podjął zatrudnienie u tego samego pracodawcy za granicą ma zastosowanie art. 5 ust. 4c u.ś.r. i należy zweryfikować zasadność wypłaty świadczeń za styczeń i luty 2020 r., tj. przeliczyć dochód z uwzględnieniem dochodu uzyskanego za wrzesień 2019 r., czy też należy doliczyć dochód z miesiąca kwietnia 2020 r. i ewentualnie uchylić prawo do świadczeń od miesiąca maja br.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access