Jak kształtuje się wynagrodzenie nauczycieli legitymujących się ukończeniem SN?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

§ 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - dalej r.w.m.s.w., stanowi, że do dnia 31 sierpnia 2006 r. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidziane dla nauczycieli legitymujących się dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego przysługują także nauczycielom posiadającym dyplom SN lub SWP (studium wychowania przedszkolnego).

Czy ten przepis oznacza, że jeżeli do dnia 31 sierpnia 2006 r. osoby mające kwalifikacje na poziomie SN lub SWP nie uzyskają wyższych kwalifikacji to od dnia 1 września 2006 r. będą do spraw płacowych kwalifikowane w tabeli jako "pozostałe wykształcenie" (załącznik do rozporządzenia)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access