Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wędrychowski Marek
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2005 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel był zatrudniony w jednej szkole na 20/22 etatu na czas nieokreślony. Ponadto był zatrudniony w drugiej szkole na umowę o pracę na czas określony na 9/18 etatu do 31 sierpnia 2005 r. Na początku lipca 2005 r. nauczyciel zwrócił się do dyrekcji obu szkół o rozwiązanie stosunku pracy w związku z zamiarem odejścia na emeryturę. W pierwszej szkole nauczyciel w momencie odejścia na emeryturę otrzymał odprawę emerytalną w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia.

Czy nauczycielowi przysługuje również odprawa w szkole, w której pracował na umowę o pracę na czas określony na 9/18 etatu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?