Jak kształtują się prawa materialne szpitala, jeśli wydana zostanie decyzja o zawieszeniu lub umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń zdrowotnych z powodu niemożności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Olińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2011 r.

PYTANIE

Nieubezpieczony pacjent trafił do szpitala w miejscowości niebędącej jego stałym miejscem zamieszkania. Po tym zdarzeniu złożył wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania. Niestety pacjent ten zmarł piątego dnia hospitalizacji. Nie udało się przeprowadzić wywiadu środowiskowego z pacjentem, a jego rodzina odmawia przeprowadzenia wywiadu.

Wniosek o wydanie wyżej wymienionej decyzji dla tego pacjenta złożył szpital, w którym pacjent był leczony.

Czy w przedstawionej sytuacji należy wszcząć jedno postępowanie administracyjne i wydać jedną decyzję (jeśli tak, to jaką), czy też należy wszcząć dwa odrębne postępowania i wydać decyzję o umorzeniu postępowania na wniosek pacjenta (ze względu na bezprzedmiotowość z powodu zgonu wnioskodawcy) oraz decyzję dla szpitala jako wnioskodawcy?

Czy można wydać decyzję bez wywiadu środowiskowego (bez zbadania sytuacji materialnej pacjenta)?

Jak kształtują się prawa materialne szpitala, jeśli wydana zostanie decyzja o zawieszeniu lub umorzeniu postępowania z powodu niemożności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX