Jak kształtują się obowiązki pracodawcy w zakresie PPK w przypadku przejęcia zakładu pracy? - OpenLEX

Jak kształtują się obowiązki pracodawcy w zakresie PPK w przypadku przejęcia zakładu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 8 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z dniem 31.10.2020 planujemy przejęcie firmy ALFA. Połączenie spółek ; ALFA S.A. i BETA Sp. z o.o. , zostanie dokonane w trybie art. 492 Kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.), tj. przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) ALFA S.A. na spółkę (przejmującą) BETA sp. z o.o. Art. 494. §1. k.s.h. stanowi, że spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Przejęcie ALFA S.A. przez BETA sp. z o.o. jest więc jest sukcesją uniwersalną i powoduje wstąpienie spółki BETA sp. z o.o. we wszystkie prawa i obowiązki przejętej spółki ALFA S.A. Artykuł 231 k.p. wprowadza instytucję sukcesji generalnej w zakresie treści stosunków pracy po zmianie pracodawcy. Przypadek przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę jest regulowany przez art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Z treści przepisów ustawy o PPK nie wynika, aby uczestnictwo w pracowniczym planie kapitałowym było częścią treści stosunku pracy. Dlatego brak jest podstaw do przyjęcia, że w przypadku przejęcia zakładu pracy automatycznie kontynuowany jest stosunek uczestnictwa danego pracownika w PPK.

Ze względu na ilość pracowników, firma ALFA nie była do tej pory uczestnikiem PPK. Podpisze umowę na zarządzanie PPK z inną niż w firmie BETA instytucją finansową w terminie do 27.10.2020. Umowy na prowadzenie PPK już nie podpisze, ponieważ już nie będzie istniała (przejęcie planujemy na 31.10.2020).

Firma BETA podpisała umowy na zarządzanie i prowadzenie PPK w ubiegłym roku.

Czy firma ALFA musi podpisywać umowę na zarządzanie?

Jak powinien wyglądać schemat postępowania dla każdej ze spółek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX