Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gos Waldemar
Odpowiedzi udzielono: 11 marca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka na dzień bilansowy przeprowadziła wycenę wyrobów gotowych i półfabrykatów, które produkuje, aby doprowadzić ich wartość na dzień bilansowy - widniejącą w księgach (ewidencja po planowanym koszcie wytworzenia) - do kosztu wytworzenia nie wyższego od cen sprzedaży netto. Przecena będzie wprowadzana na każdy wyrób osobno.

Jak spółka powinna księgować taką przecenę na koniec roku - na jakich kontach?

Czy powinna ująć zapis w polityce rachunkowości?

Jak potem księgować rozchód wyrobów z magazynu, które były objęte przeceną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?