Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak księgować otrzymane zaliczki?

Czy poniższy sposób księgowania jest prawidłowy?

Czy na koniec roku konto 840 powinno być przeksięgowane w inną pozycję bilansu?

Wpływ zaliczki na konto bankowe:

Wn konto 131 Bieżący rachunek bankowy - 123 zł

Ma konto Rozliczenie otrzymanych zaliczek - 123 zł (pozycja w bilansie Pasywa B.III.2e).

Faktura zaliczkowa potwierdzająca wpływ zaliczki:

Wn konto 201 Rozrachunki z odbiorcami krajowymi niepowiązanymi - 123 zł

Ma konto 840 Rozliczenia międzyokresowe przychodów - 100 zł (poz.. w bilansie Pasywa B.IV.2)

Ma konto 222 Rozliczenie podatku VAT należnego - 23 zł.

Faktura ostateczna pokrywająca się z kwotą zaliczki:

Wn konto Rozliczenie otrzymanych zaliczek - 123 zł

Ma konto 201 Rozrachunki z odbiorcami krajowymi niepowiązanymi - 123 zł

Wn kotno 840 Rozliczenia międzyokresowe przychodów - 100 zł

Ma konto 730 Sprzedaż towarów - 100 zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?