Jak korzystać ze zwolnienia z ZUS przewidzianego w ramach tarczy antykryzysowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Poniższe pytania dotyczą zwolnienia z obowiązku płatności składek przez 3 miesiące (ZUS RDZ).

1. Czy przedsiębiorca opłacający tylko składkę zdrowotną (pracujący) może skorzystać z ulgi?

2. Czy obliczając zaliczkę na podatek dochodowy, od dochodu należy odjąć składki, które objęte są zwolnieniem? Czy uznajemy je za opłacone?

3. Czy we wniosku RDZ podajemy przychód netto, czy brutto?

4. Czy wspólnicy spółki cywilnej (jeden jest emerytem) zatrudniającej powyżej 20 osób mogą podlegać zwolnieniu w opłacaniu ZUS?

5. Jeśli przedsiębiorca zatrudnia tylko na umowę o dzieło, to czy z ulgi może skorzystać na podstawie przychodu, czy jako osoba zatrudniająca?

6. Jeśli przedsiębiorca zatrudnia na umowę zlecenie (tylko składka zdrowotna), to czy z ulgi może skorzystać na podstawie przychodu, czy jako osoba zatrudniająca?

7. Czy mogę skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu ZUS, jeśli korzystam z ulgi na start?

8. Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą przebywająca na zwolnieniu lekarskim może skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu ZUS?

9. Czy osoba prowadząca działalność do końca stycznia, przy wznowieniu działalności w kwietniu może skorzystać ze zwolnienia?

10. Czy osoba, która zawiesiła działalność w 2019 przy wznowieniu w kwietniu 2020 może skorzystać ze zwolnienia?

11. Czy stowarzyszenia/fundacje nieprowadzące działalności mogą skorzystać ze zwolnienia?

12. Przy zatrudnieniu 3 osób, w tym 1 korzystająca z PFRON można skorzystać ze zwolnienia? Jeżeli tak, to czy za tą jedną osobę należy zapłacić składki, aby nie straciła świadczeń PFRON?

13. Czy zaliczka liczy się do przychodu, który należy wykazać w ZUS RDZ?

14. Z czego może skorzystać osoba korzystająca z KRUS, zatrudniająca pracowników?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX