Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2016 r.

PYTANIE

W spółce istnieje ZFŚS. Zgodnie z jego regulaminem pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do zakupionych przez spółkę (ZFŚS) lub pracownika: biletów, karnetów, wejściówek do kina, teatru, muzeum, opery, itp. dopłata wynosi od 50% do 80% w zależności od dochodu na członka rodziny.

Czy spółka winna pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (bez względu na przekroczenie limitu 380 zł wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 67 PIT lub nieprzekroczenie tego limitu) z tytułu takiego dofinansowania, w zależności od podmiotu zakupującego bilety:

- pracownik sam zakupuje bilety, karnety i dostarcza do spółki (ZFŚS), spółka (ZFŚS) zwraca część wartości biletu zgodnie z regulaminem,

- spółka (ZFŚS) dokonuje zakupu biletów, karnetów i przekazuje je pracownikowi – pracownik zwraca część wydatkowanej kwoty ponad wartość dofinansowania wynikającego z regulaminu ZFŚS.

Niejasność dotyczy szczególnie zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 67 PIT.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?