Jak klasyfikować drzewa wielopniowe, które rozwidlają się poniżej wysokości 5 cm od ziemi i brak jest możliwości wykonania... - OpenLEX

Jak klasyfikować drzewa wielopniowe, które rozwidlają się poniżej wysokości 5 cm od ziemi i brak jest możliwości wykonania pomiaru na tej wysokości, aby zastosować art. 83f ust. 1 pkt 3 u.o.p.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak klasyfikować drzewa wielopniowe, które rozwidlają się poniżej wysokości 5 cm od ziemi i brak jest możliwości wykonania pomiaru na tej wysokości, aby zastosować art. 83f ust. 1 pkt 3 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) – dalej u.o.p.?

Obwody drzew wynoszą do 50 cm (mierzone na wysokości 5 cm).

Czy takie drzewa traktować jako pojedyncze drzewa (wtedy nie trzeba uzyskiwać zezwolenia na ich usunięcie), czy też drzewa wielopniowe i nawet jeśli ich obwody nie przekraczają 50 cm (mierzone na wys. 5 cm) trzeba mieć zezwolenie na ich usunięcie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX