Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak jest relacja (i z czego ona wynika) procedury utraty statusu odpadu i uznania odpadu za produkt uboczny? Chodzi o odpad stłuczki szklanej. Czy w przypadku tego odpadu konieczne jest zastosowanie przepisów dotyczących utraty statusu odpadów, czy można "wybrać" zgłoszenie do marszałka województwa produktu ubocznego? Sama procedura jest mi znana, proszę jej nie opisywać. Chodzi o relację między tymi dwiema w odniesieniu do odpadów, dla których wydano tzw. rozporządzenia surowcowe. Jeśli uznać, że procedura utraty statusu odpadu ma pierwszeństwo (tylko na jakiej podstawie?), to czy taki wytwórca stłuczki w procesie produkcyjnym prowadzi jej odzysk poprzez np. oględziny odpadu i ich zaklasyfikowanie jako nadającej się do przetworzenia jako produkt lub wymagającej dalszego przetworzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?