Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 5 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klientowi zasiłku stałego skończyło się orzeczenie o niepełnosprawności. Złożył ponownie wniosek na komisję lekarską, na której zaliczono go do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Od orzeczenia klient złożył odwołanie. W okresie nie posiadania prawa do zasiłku stałego ww. miał przyznany zasiłek okresowy z urzędu na czas zawieszenia postępowania. Klient drugą komisję lekarską miał 10.06.2017 r., na której się nie pojawił. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności utrzymał w mocy lekki stopień niepełnosprawności przyznany przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Klient zgłosił w sierpniu ten fakt.

Co należy zrobić w zaistniałej sytuacji?

Na jakiej podstawie żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń?

Od kiedy nastąpiło pobieranie nienależnych świadczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację