Jak jest opodatkowana wypłata zaliczki na poczet udziału w zysku spółki komandytowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak jest opodatkowana wypłata zaliczki na poczet udziału w zysku spółki komandytowej?

Wspólnikami w spółce komandytowej są: spółka z o.o. - jako komplementariusz, osoba fizyczna - jako komplementariusz, osoba fizyczna - jako komandytariusz. W trakcie roku wypłacono zaliczki na poczet zysku: spółka z o.o. - jako komplementariusz w wysokości 200 zł, osoba fizyczna - jako komplementariusz w wysokości 14.000 zł, osoba fizyczna - jako komandytariusz w wysokości 7000 zł. Spółka komandytowa jest małym podatnikiem i opłaca CIT w wysokości 9%. W 2022 r. zapłaciła podatek w wysokości 10.181 zł.

Jak powinny zostać rozliczone/opodatkowane wypłaty zaliczek na poczet zysku?

Jaką kwotę podatku trzeba odprowadzić do urzędu skarbowego od wypłaconych zaliczek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX