Jak interpretować zapis rozporządzenia z dnia 14.10.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki... - OpenLEX

Jak interpretować zapis rozporządzenia z dnia 14.10.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: świadczeniodawca przeznacza środki w taki sposób, aby zapewnić pielęgniarkom i położnym średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia, w tym dodatek za pracę w porze nocnej i dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zwane dalej wynagrodzeniami wraz z pochodnymi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 14 września 2017 r.

PYTANIE

Jak należy rozumieć zapis rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: świadczeniodawca przeznacza środki w taki sposób, aby zapewnić pielęgniarkom i położnym średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia, w tym dodatek za pracę w porze nocnej i dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zwane dalej wynagrodzeniami wraz z pochodnymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?