Jak interpretować zapis MPZP, który dopuszcza realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak interpretować zapis MPZP, który dopuszcza realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej?

Przeznaczenie terenu jest na trwałe użytki zielone RZ - tereny rolnicze z zadrzewieniami i zakrzewieniami.

Czy inwestor może wybudować zbiornik oraz drogę dojazdową do zbiornika szczelnego retencyjnego odparowującego na oczyszczone wody technologiczne myjni, która znajduje się na terenie z przeznaczeniem w MPZP na MN/U, który dopuszcza zabudowę usługową?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access