Jak interpretować w tym zakresie zapis art. 226a u.o., który wszedł w życie 18.10.2022 r. w kontekście zawieszonych postępowań?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 5 marca 2020 r. firma złożyła wniosek o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Ma zawieszone postępowanie.

Jak interpretować w tym zakresie zapis art. 226a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o., który wszedł w życie 18.10.2022 r. w kontekście zawieszonych postępowań?

Czy one tracą ważność (zezwolenia) czy raczej z mocy prawa mają przedłużoną ważność do dnia 31 grudnia 2025 r.?

Czy art. 226a u.o. nie dotyczy tych postępowań?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX