Jak interpretować przepis art. 204 ust. 4 Prawa ochrony środowiska?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2018 r.

PYTANIE

Jak interpretować przepis art. 204 ust. 4 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access