Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor ma zamiar usytuować ścianę zewnętrzną budynku biurowego z halą garażową w odległości 4,0 m od granicy z sąsiednią działką będącą użytkiem leśnym. Budynek ten nie jest wymieniony w par. 271 ust. 8a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t. wśród budynków, dla których taka możliwość istnieje. Inwestor powołując się na par. 271 ust. 8 r.w.t. wyjaśnia, że takie usytuowanie jest możliwe, ponieważ projektowany budynek ma ścianę oddzielenia przeciwpożarowego od strony użytku leśnego. Według niego par. 271 r.w.t. wskazuje odległości między zewnętrznymi ścianami budynków niebędących ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, a w ust. 8 odległość między ścianą budynku niebędącą ścianą oddzielenia przeciwpożarowego i użytkiem leśnym.

Czy taka interpretacja jest prawidłowa?

Projekt budowlany został uzgodniony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?