Jak interpretować art. 38 ust. 2c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2005 r.

PYTANIE

Spółka posiada status zakładu pracy chronionej. W grudniu - z uwagi na fakt zatrudniania mniejszej ilości pracowników niż 25 etatów - zgłasza ten fakt wojewodzie. Oczywistym jest, że spółka utraci status zakładu pracy chronionej. Ponieważ jednak zatrudnienie osób niepełnosprawnych w spółce przekracza 40% ogółu zatrudnionych pracowników, spółka chciałaby w dalszym ciągu nie płacić zaliczek na podatek dochodowy pobrany od pracowników do urzędu skarbowego, tylko przekazać na ZFRON w wysokości 100%.

Czy można tak zrobić bez decyzji wojewody o utracie statusu - już rozliczając grudzień?

Proszę również o zinterpretowanie art. 38 ust. 2c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. O jakich warunkach jest mowa w tym przepisie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access