Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy i na jakiej podstawie prawnej można umorzyć zaległość podatkową z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych I raty podatku od nieruchomości 2020 r., a także z tytułu ww. podatku osób prawnych za styczeń, luty, marzec, kwiecień 2020 r. - także pozostałych rat po terminach ich płatności pomijając pomoc de minimis? Zaznaczam, iż gmina nie ma uchwały na podstawie ,,Tarczy". Szczególnie wątpliwości dotyczą art.67b par. 1 pkt 3a i b Ordynacji podatkowej. Czy gmina jest zobowiązana w decyzji, w związku z COVID-19, umorzyć przedsiębiorcy zaległość na jego wniosek? Jest zobowiązana umorzyć/zwolnić, czy też może w decyzji, pomimo złożenia prawidłowych dokumentów przez przedsiębiorcę jednak odmówić? Proszę o dokładne wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?