Jak gmina może odzyskać pieniądze za wyłapywanie i przetrzymywanie zwierząt, które mają właścicieli? - OpenLEX

Jak gmina może odzyskać pieniądze za wyłapywanie i przetrzymywanie zwierząt, które mają właścicieli?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina ma obowiązek sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W związku z tym często podmiot do wyłapywania zwierząt, z którym gmina ma podpisaną umowę zabiera wałęsające się psy, które potem po kilku dniach są odbierane przez ich właścicieli. Za tę czynność wystawiane są faktury na rzecz gminy. Właściciel nie ponosi żadnych kosztów, ponieważ gmina nie może ich obciążyć.

Jak gmina może odzyskać pieniądze za wyłapywanie i przetrzymywanie zwierząt, które mają właścicieli?

Czy są podstawy prawne do obciążenia właściciela?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX