Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Fundacja zorganizowała przejazd wolontariuszy na trasie Kraków-Częstochowa-Kraków na szkolenie. Warunki zostały ustalone korespondencyjnie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usługa została wykonana (jest na to kilkudziesięciu świadków - uczestników podróży). Osoba organizująca przejazd dokonała zapłaty za usługę gotówką u kierowcy. Kierowca otrzymał również dane do wystawienia faktury. Nie otrzymano pokwitowania przyjęcia gotówki - nie zadbano o to. Niestety od zakończenia podróży kontakt z firmą się urwał. Telefony podane na stronie internetowej firmy oraz w korespondencji mailowej milczą.

Jak fundacja może zaliczyć poniesiony wydatek w koszty?

Czy możemy wystawić dokument wewnętrzny?

Jak powinien on wyglądać?

Czy na przeszkodzie takiemu rozwiązaniu nie stoi brzmienie art. 20 ust. 4 zdanie drugie ustawy o rachunkowości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?