Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 23 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pacjent został przyjęty do zakładu opiekuńczo-leczniczego, niestety w trakcie pobytu pogorszył się jego stan zdrowia i został przeniesiony na oddział wewnętrzny tego samego podmiotu. Oba oddziały prowadzą osobny wykaz pobytów oddziałowych. Niestety pacjent zmarł na oddziale wewnętrznym. W celu rozliczeń z NFZ, na oddziale ZOL ewidencjonowana była procedura 5.15.00.0000198 - OSOBODZIEŃ POBYTU W ZPO/ZOL PACJENTA Z LICZBĄ PUNKTÓW 0 - 40 W SKALI BARTHEL - OKRESOWY POBYT W SZPITALU 15%. Nie jest to przeniesienie na oddział, gdyż tak naprawdę są to dwa równoległe pobyty w oddziałach. Oddział ZOL nie może przenieś pacjenta na inny oddział, gdyż musi mieć rezerwację łóżka w sytuacji powrotu pacjenta z innego oddziału.

W jakim oddziale powinien zostać sfinalizowany pobyt?

Z jakimi trybami wypisu powinny zostać zakończone pobyty na oddziale, co wpisać w dokumentacji medycznej?

Gdybyśmy mówili o różnych podmiotach na ZOL-u moglibyśmy wypisać pacjenta z trybem skierowanie do szpitala, ale mamy tutaj ten sam podmiot.

Z jakimi datami, powinny zostać zakończone pobyty na oddziałach?

W przypadku ZOL-u, będzie każdego dnia ewidencjonowana procedura rozliczeniowa wskazująca na rezerwację łóżka, nie można więc wypisać pacjenta w trybie skierowania do innego szpitala z datą umieszczenia pacjenta w innym oddziale.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?