Jak ewidencjonować zakup towarów handlowych i materiałów produkcyjnych, jeżeli podmiot produkcyjny chce zrezygnować z... - OpenLEX

Jak ewidencjonować zakup towarów handlowych i materiałów produkcyjnych, jeżeli podmiot produkcyjny chce zrezygnować z prowadzenia magazynu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot produkcyjny chce zrezygnować z prowadzenia magazynu. Proces produkcyjny trwa średnio 1 dzień, więc produkcja w toku, w zasadzie, nie występuje (w magazynie znajdują się: towary, materiały i wyroby gotowe). Czy dopuszczalny jest następujący sposób ewidencji:

1a)

zakup towarów handlowych w roku (w cenie zakupu):

Ma konto 202 Zobowiązania wobec dostawców

Wn konto 735 Wartość sprzedanych towarów,

1b)

towary handlowe na dzień bilansowy (spis z natury, w cenie zakupu):

Ma konto 735 Wartość sprzedanych towarów

Wn konto 330 Towary,

2a)

zakup materiałów do produkcji (w cenie zakupu):

Ma konto 202 Zobowiązania wobec dostawców

Wn konto 401 Zużycie materiałów i energii,

2b)

materiały na dzień bilansowy (spis z natury, w cenie zakupu):

Ma konto 401 Zużycie materiałów i energii

Wn konto 310 Materiały,

3)

wyroby gotowe na dzień bilansowy (spis z natury, w koszcie wytworzenia):

Ma konto 490 Rozliczenie kosztów

Wn konto 601 Wyroby gotowe - zatem w trakcie roku nie jest dokonywana wycena wyrobów gotowych, a ich wartość jest ustalana i odnoszona na konto 601 dopiero dzień bilansowy,

4)

wynik finansowy na dzień 31 grudnia (pomijając przeniesienia innych kont zespołu 4):

Ma konto 860 Wynik finansowy

Wn konto 490 Rozliczenie kosztów,

5)

zapis na dzień 1 stycznia (saldo konta 601 z dnia 31 grudnia):

Ma konto 601 Wyroby gotowe

Wn konto 490 Rozliczenie kosztów.

Czy coś nie zostało pominięte?

Jeśli przedstawiony schemat jest niewłaściwy, proszę o skorygowanie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX