Jak ewidencjonować w księgach aport gruntu u wnoszącego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kisielewska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina Miejska przekazała dla spółki, w zamian za udziały aport niepieniężny tj. działkę gruntu. Działka ma wartość księgową 200.000,00zł, zaś wartość rynkową działki wyceniono na 500.000,00 zł i tyle też warte są udziały, które Gmina pozyskała. Z różnych opracowań księgowanie powinno wyglądać tak: Wn 030 / Ma 800 wartość udziałów 500.000,00 Wn 800/ Ma 011 wartość księgowa działki 200.000,00 Wn 800/ Ma 073 różnica między wartością księgową a rynkową 300.000,00 zł.

Czy powyższe księgowania są prawidłowe? Co z kontem 073, z jego saldem na koniec roku - kiedy saldo konta 073 się wyzeruje? Czy do bilansu wprowadzając kwotę długoterminowych aktywów finansowych, pomniejszam wartość udziałów o konto 073? Czy w załączniku 1.6 do informacji dodatkowej "Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych" pokazując wartość udziałów, pomniejszam je o konto 073? Jeśli chodzi o inwentaryzacje, czy wysyłając potwierdzenie salda udziałów do spółki wartość udziałów również pomniejszam o konto 073? Kiedy saldo konta 073 będzie zerowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX