Jak ewidencjonować umorzenie należności? - OpenLEX

Jak ewidencjonować umorzenie należności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy jednostką budżetową. W styczniu 2017 r. otrzymaliśmy notę uznaniowa na kwotę 4 zł za dzierżawę kopiarki dot. grudnia 2016 r. W księgach 2016 r. skorygowano koszty (Wn konta 201, Ma konta 402). Jednak pomimo ostatecznego wezwania do zapłaty kwota nie została uregulowana. Zgodnie z art. 55 ustawy o finansach publicznych kierownik jednostki zdecydował się umorzyć należność. Należność z tytułu dochodów budżetowych nie jest objęta odpisem aktualizującym. Jak należy prawidłowo zaksięgować zaistniałą sytuację?

Czy odpowiednie będzie księgowanie: 1. księgi 2016 r. (Wn konta 201, Ma konta 402) 2. styczeń 2017 r. (Wn konta 221, paragraf 0940, Ma konta 201) 3. umorzenie należności (Wn konta 760, Ma konta 221)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX