Jak ewidencjonować na KEO te odpady, które nie są wytwarzane w wyniku przetwarzania odpadów, ale jednocześnie są ujęte w pozwoleniu w tabeli dot. odpadów wytwarzanych w wyniku funkcjonowania instalacji do przetwarzania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma posiada pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do odzysku odpadów. W pozwoleniu zostały określone odpady przewidziane do wytwarzania powstające w wyniku funkcjonowania instalacji do przetwarzania odpadów. Część z nich posiada adnotację, iż są to odpady wytwarzane w wyniku przetwarzania odpadów. Inne tej adnotacji nie posiadają.

Jak należy ewidencjonować na KEO te odpady, które nie są wytwarzane w wyniku przetwarzania odpadów, ale jednocześnie są ujęte w pozwoleniu zintegrowanym w tabeli dotyczącej odpadów wytwarzanych w wyniku funkcjonowania instalacji do przetwarzania odpadów?

Czy należy je ujmować na KEO w kolumnie "Masa wytworzonych odpadów w związku z eksploatacją instalacji [Mg]" czy w kolumnie "Masa wytworzonych odpadów poza instalacją [Mg]"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX