Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka komandytowa prowadząca księgi rachunkowe otrzymała fakturę od kontrahenta polskiego, wystawioną w walucie obcej. Data faktury to 12.03.2020 r., natomiast data zakończenia usługi to 9.03.2020 r.

Według kursu z jakiego dnia powinno się przeliczyć fakturę na walutę polską?

Czy wziąć pod uwagę kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, czy zakończenie usługi?

Jak będzie w przypadku materiałów/kosztów bezpośrednich, a jak w przypadku kosztów pośrednich?

Czy gdyby faktura była wystawiona w styczniu, a dotyczyła poprzedniego roku sytuacja wyglądałaby tak samo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?