Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 27 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak dokumentować uzyskanie opinii od rady rodziców i samorządu uczniowskiego w kwestii dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?