Jak dokonać w instytucie badawczym sprzedaży wierzytelności pieniężnych wynikających z tytułu egzekucyjnego po umorzeniu... - OpenLEX

Jak dokonać w instytucie badawczym sprzedaży wierzytelności pieniężnych wynikających z tytułu egzekucyjnego po umorzeniu postępowania egzekucyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 28 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak dokonać w instytucie badawczym sprzedaży wierzytelności pieniężnych wynikających z tytułu egzekucyjnego po umorzeniu postępowania egzekucyjnego?

Przepis art. 17 ust. 2 ustawy z 30.04.2010 r. o instytutach badawczych przewiduje, że sprzedaż składników trwałych odbywa się w drodze publicznego przetargu na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z 25.09.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2152), ale czy dotyczy to wierzytelności pieniężnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX