Jak dochodzić roszczeń z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia od przedsiębiorcy? - OpenLEX

Jak dochodzić roszczeń z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia od przedsiębiorcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 6 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób swoich roszczeń z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia może dochodzić pracownik (wszyscy byli pracownicy przedsiębiorstwa), który zatrudniony był u pracodawcy - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie złożył wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, złożył natomiast w CEIDG zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej i wniosek o jej wykreślenie. Jednocześnie były przedsiębiorca składa wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jak powinno wyglądać prawidłowe postępowanie przedsiębiorcy, który nie wypłacał wynagrodzenia pracownikom za trzy miesiące przypadające przed faktycznym zaprzestaniem prowadzenia działalności i prawdopodobne jest, iż nie otrzyma zapłaty za realizację kontraktu, przy którym zatrudnieni byli owi pracownicy?Jakie możliwości działania mają pracownicy by otrzymać pieniądze z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (odzyskanie ich od byłego pracodawcy jest niemożliwe)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX