Jak długo po rozliczeniu straty spółka komandytowa powinna przechowywać dokumentację księgową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2011 roku spółka komandytowa osiągnęła zysk podatkowy. Jednakże wspólnik (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) po uwzględnieniu 1% udziału z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej osiągnął stratę podatkową. Osoba fizyczna rozliczała stratę podatkową w następnych latach tj. 2012-2014. Termin przedawnienia powinien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku ustalonego na podstawie dochodu pomniejszonego o ostatnia część straty rozliczanej przez podatnika, a wiec do końca 2020 roku.

Jaki jest okres przechowywania dokumentacji księgowej dla spółki komandytowej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access