Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy niepubliczną szkołą ponadgimnazjalną o uprawnieniach szkoły publicznej. Prowadzimy liceum ogólnokształcące dla młodzieży oraz liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Jak długo należy przechowywać dokumentację związana z przeprowadzeniem egzaminu maturalnego m.in. deklaracje maturalne oraz rejestry potwierdzające złożenie deklaracji, rezygnacje z matury składane przez uczniów/słuchaczy, listy zdających, powołania zespołu nadzorującego i przedmiotowego oraz ich oświadczenia w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem, protokoły zbiorcze i przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego, zbiorcze protokoły przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej, plany sal, plany prezentacji, protokoły indywidualne oraz zbiorcze części ustnej, karty indywidualnej oceny części ustnej, zestawienie wyników ustnych egzaminów maturalnych, listy indywidualnych wyników egzaminu maturalnego, wnioski zdającego o zdawanie egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym, korespondencja z Okręgową Komisja Egzaminacyjną, dokumenty związane z określeniem dostosowań i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości zdającego, potwierdzenia odbioru przez uczniów/słuchaczy pakietu informacji o egzaminie maturalnym, listy obecności ze spotkań organizowanych przez Dyrektora Szkoły w prawie procedur i instrukcji związanych z ww. egzaminem, wypełnione i sprawdzone arkusze z próbnej matury, wydruki z aplikacji HERMES?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?