Jak długo może być saldo na koncie 230 z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2010 r. zaliczyliśmy w koszty wynagrodzenie postawionego do dyspozycji pracownikowi, który po kilku dniach porzucił pracę. Wynagrodzenie to powinno zostać wypłacone, ale Zarząd nie chce wysłać pieniędzy, chce aby ten pracownik przyszedł i sam się rozliczył. Poza tym jest to kwota rzędu 100 zł. Chodzi o formalną stronę rachunkowo-podatkową. Prawdopodobnie takie kwoty można przeznaczać na sprawy BHP po ich przedawnieniu.

Jak długo może być saldo na koncie 230 z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia i w bilansie jako zobowiązania z tytułu wynagrodzeń? Czy po 2 latach nadal wykazywać jako zobowiązania z tytułu wynagrodzeń czy zaksięgować w przychody?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access