Jak długo ma być przechowywana korespondencja w sprawie obowiązku nauki?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 12 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na jej gminy oraz prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki. Jak długo ma być przechowywana korespondencja (np. pisma informujące o spełnianiu obowiązku nauki od szkól ponadpodstawowych) w sprawie obowiązku nauki mieszkańców danej gminy oraz jak długo ma być przechowywana ewidencja spełniania ww. obowiązku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX