Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 30 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kontrahent uchyla się z odbiorem wykonanych przez nas robót budowlanych. Nie możemy wystawić mu faktury, bo nie ma z nim kontaktu i jej nie odbierze.

Co zrobić w tej sytuacji?

Czy poniesione koszty są kosztami podatkowymi?

Czy do momentu wystawienia faktury koszty te muszą pozostawać na robotach w toku?

Czy zaliczyć je do kosztów 2014 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?