Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 kwietnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 2 stycznia 2017 r.

PYTANIE

Jak ustalić jednolitą wartość transakcji w przypadku firmy zajmującej się sprzedażą samochodów używanych, zakupionych wcześniej na licytacji (jeden dostawca: przedsiębiorca) dla potrzeb art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (stan obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r.), która nakłada obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość transakcji przekracza kwotę 15.000 zł?

Firma kupuje samochody na licytacji, gdzie wartość jednego samochodu nie przekracza kwoty 15.000 zł. Strony nie mają podpisanej umowy, która zobowiązywałaby firmę do zakupu określonej ilości pojazdów w danym okresie, a na każdy samochód jest wystawiana oddzielna faktura. Czasami zdarza się że firma wylicytuje więcej niż jeden samochód jednego dnia, a łączna wartość samochodów przekroczy kwotę 15.000 zł.

Czy w związku z tym, że sprzedawca wystawia osobne faktury na każdy samochód, jako jednorazową wartość transakcji powinniśmy traktować wartość wynikającą z faktury, a w związku z tym, że wartość jednej faktury nie przekracza kwoty 15.000 zł, to firma ma prawo regulować je gotówką, czy mimo wszystko należy sumować wszystkie faktury od kontrahenta z danego okresu i na podstawie art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, powinna regulować zobowiązania za pośrednictwem rachunku bankowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?