Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład jest zobowiązany do utrzymania w należytej sprawności technicznej wylotu urządzeń kanalizacyjnych służącego do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowu oraz rowu w wyznaczonym zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód obejmującym określoną długość odcinka rowu poniżej wylotu.

Jak często zakład powinien prowadzić działania mające na celu utrzymanie sprawności wylotu i rowu np. poprzez czyszczenie wylotu czy koszenie trawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?