Jak będzie wyglądało naliczenie opłat z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przed złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej dla gruntu pod urządzeniami melioracji wodnych (drenaże rolnicze) wymagane jest uzyskanie zgody, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) – dalej u.o.g.r.l., którą to zgodę uzyskuje się poprzez uchwalenie MPZP?

Dla gruntu (terenu) składającego się z użytku RIV, a także Bi, dr, który jest zmelioryzowany (występują na nim drenaże rolnicze - urządzenia melioracji wodnej) zgodnie art. 11 u.o.g.r.l. wymagane jest uzyskanie decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej. Teren całej działki wynosi ok. 9 ha i dominują na nim klasa użytków RIII. Teren inwestycji tj. gruntu podlegającego wyłączeniu wynosi części 0,4 ha. Teren inwestycji, jak i teren całej działki, nie posiada uchwalonego MPZP.

Jak będzie wyglądało naliczenie opłat z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX