Jak będzie naliczona opłata za usługę wodną polegającą na wprowadzaniu do wód mieszaniny wód chłodniczych z chłodni... - OpenLEX

Jak będzie naliczona opłata za usługę wodną polegającą na wprowadzaniu do wód mieszaniny wód chłodniczych z chłodni wentylatorowych zakładu produkującego bioetanol i wód opadowych i roztopowych z terenów tego zakładu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób będzie naliczona opłata za usługę wodną polegającą na wprowadzaniu do wód mieszaniny wód chłodniczych z chłodni wentylatorowych zakładu produkującego bioetanol i wód opadowych i roztopowych z terenów tego zakładu?

Oczywistym jest, że będzie to uzależnione od ilości mieszaniny, ale za jakie zanieczyszczenia będzie się jeszcze uiszczać opłatę zmienną?

W skład wód chłodniczych wchodzą takie zanieczyszczenia jak sód, chlorki, wapń, magnez. W skład wód opadowych węglowodory ropopochodne zawiesiny ogólne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?