Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zakupiła budynek biurowy we wrześniu 2016 r. Budynek ten po raz pierwszy został oddany do użytkowania w 1958 r.

Czy można amortyzować ten budynek stawką 10%?

Powołuję się na art. 16j u.p.d.o.p. - że dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% - 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby można było amortyzować budynek biurowy stawką 10%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?