Jak amortyzować komputery w przypadku ich odłączenia od środka trwałego? - OpenLEX

Jak amortyzować komputery w przypadku ich odłączenia od środka trwałego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przyjmujemy od naszego wydziału środek trwały który wcześniej był zaklasyfikowany do rodzaju 291 KŚT. Z budowli zostają wyciągnięte komputery i inny wydział je przyjmuje klasyfikując do rodzaju 491 KŚT.

Jak prawidłowo winny być zaklasyfikowane i przyjęte otrzymane komputery?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?