Ilu nauczycieli wspomagających należy zatrudnić w oddziale przedszkolnym, do którego przyjęto rodzeństwo posiadające orzeczenie o potrzebie wykształcenia specjalnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do oddziału przedszkolnego 5-6 latków przyjęto rodzeństwo posiadające orzeczenie o potrzebie wykształcenia specjalnego ze względu na zespół Aspergera. Ilu nauczycieli wspomagających należy zatrudnić od nowego roku szkolnego w tym oddziale? 

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX