Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2008 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z różną interpretacją zapisów ustawy o opłacie skarbowej przez organy administracji państwowej w różnych miejscowościach, a dotyczących identycznych co do zakresu inwestycji - proszę o określenie wysokości opłaty skarbowej za przebudowę stacji paliw, polegającej na:

- rozbiórce istniejącego pawilonu stacji,

- rozbiórce istniejących wiat nad dystrybutorami (2 szt.),

- rozbiórce wiaty na butle z gazem,

- wydołowaniu pięciu zbiorników paliwowych,

- likwidacji dotychczasowych instalacji technologicznych,

- likwidacji części istniejących przyłączy do istniejącego pawilonu,

- przebudowie istniejącego wewnętrznego układu drogowego wraz z wjazdami,

- budowie nowego pawilonu o pow. użytkowej 110 m2 wraz z przyłączami,

- budowie obudowanej wiaty gospodarczo - śmietnikowej o pow. 9 m2,

- budowie myjni automatycznej o pow. 80 m2 wraz z przyłączami,

- budowie wiaty nad myjnią ręczną (pow. 50 m2),

- budowie wiaty nad dystrybutorami (pow. 150 m2) wraz z przyłączami,

- budowie pylonu cenowego (obiekt budowlany o wys. 8 m),

- posadowieniu dwóch podziemnych zbiorników paliwowych,

- posadowieniu zbiornika podziemnego LPG,

- budowie instalacji technologicznej paliwowej,

- budowie instalacji LPG,

- budowie wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej z urządzeniami oczyszczającymi (separatorami ropopochodnych), obsługującej terenu utwardzone stacji i podjazdy do stanowisk tankowania - długość do 1 km,

- budowie wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej z urządzeniami podczyszczającymi, obsługującej pawilon stacji i myjnię - długość do 1 km,

- budowie wewnętrznej sieci oświetlenia terenu,

- budowie chodników do urządzeń i budynków,

- instalacji piezometrów (3 szt.),

- przełożeniu istniejącej tranzytowej (nie należącej do inwestora, a biegnącej po jego działce) sieci np. telekomunikacyjnej o długości do 1 km.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację