Ile wynosi limit dotyczący zaopatrzenia na zlecenie wyrobu medycznego M 04.01.01 w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Urbaniak Monika
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z jaką częstotliwością małoletni pacjent może otrzymywać wyroby medycznego w związku ze zleceniem M.04.01, jeśli jest to pacjent niepełnoletni (dziecko) jeśli prawo do zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługuje ww. pacjentowi na podstawie ustawy "Za życiem"?

Czy powodem odrzucenia nowego zlecenia na wyroby M.04.01.01 może być to, że w okresie poprzedni 24 miesięcy pacjent otrzymał już co najmniej 2 sztuki wyrób, którego dotyczy zlecenie?

Limit raz na 6 miesięcy, w przypadku osób dorosłych liczba butów podlegających refundacji nie może przekroczyć 2 sztuk w przedziale kolejnych 24 miesięcy kalendarzowych, co oznacza, iż względem pacjenta uprawnionego będącego dzieckiem, ograniczenie polegające na określeniu maksymalnie 2 sztuk wyrobu w okresie 24 miesięcy nie obowiązuje, a dotyczy ono tylko pacjenta uprawnionego będącego osobą dorosłą.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX