Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w szkole na stanowisku palacza na czas określony w wymiarze 1/2 etatu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w szkole na stanowisku palacza, na czas określony od dnia 18 października 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r. w wymiarze 1/2 etatu.

Jednocześnie informuję, że pracownik udokumentował prawo do 26 dni urlopu. Czy wyliczenie zostało wykonane poprawnie: 26 dni x 0,5 etatu x 6,5/12 (liczba miesięcy) = 13 x 0,54 = 7,02; liczbę 7,02 zaokrąglono do 8 dni, co po przeliczeniu na godziny: 8 x 8 godz. = 64 godz., co daje 64 godz. urlopu wypoczynkowego.

Czy w dodatkowych warunkach zatrudnienia ww. pracownika, w punkcie dot. wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika należy wpisać 64 godzin?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX