Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej od dnia 23.09.2019 r. do dnia 21.06.2020 r. na podstawie kodeksu pracy zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

Jaki wymiar urlopu przysługuje temu nauczycielowi w roku 2019 i w roku 2020 (na dzień 12.12.2019 r. staż do urlopu: 9 lat 8 m-cy i 23 dni)?

W przypadku wypłaty ekwiwalentu – jaką wziąć podstawę do jego wyliczenia jeżeli chodzi o składniki zmienne? Czy tak jak dla nauczycieli czyli od września do maja? Czy jak dla pracownika niepedagogicznego z ostatnich trzech miesięcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?