Ile próbek ścieków przemysłowych może nie spełniać wymaganych warunków?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca złożył wniosek o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wydanego na podstawie ustawy prawo wodne z 2017 roku na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, do wniosku załączył sprawozdania z badań wykonanych na przestrzeni obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego. W roku 2020 i 2021 na wykonane cztery badania w dwóch sprawozdaniach z badań przekroczony został dopuszczalny poziom stężenia fosforu w odprowadzanych ściekach podczyszczonych.

Ile próbek ścieków przemysłowych może nie spełniać wymaganych warunków?

Czy jest to podstawą do odmowy na kolejny okres obowiązywania pozwolenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX