Ile powinno wynosić potrącenie z wynagrodzenia, świadczenia rehabilitacyjnego, odprawy rentowej kosztów egzekucyjnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szymański Kamil
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ile powinno wynosić potrącenie z wynagrodzenia, świadczenia rehabilitacyjnego, odprawy rentowej kosztów egzekucyjnych?

11 listopada 2010 r. w związku z przejściem pracownika na rentę inwalidzką została rozwiązana umowa o pracę. W tym dniu wypłacono pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne w kwocie brutto (704,30 zł) ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w kwocie brutto (3358,35 zł) oraz odprawę rentową w kwocie brutto (7866,00 zł). Pracodawca otrzymał od komornika zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia pracownika na poczet należności innych niż alimentacyjne na kwotę (32000 zł).Pracownik ma prawo do zastosowania zwykłych kosztów uzyskania przychodów oraz do zastosowania kwoty zmniejszającej podatek.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access