Ile osób musi wykonywać pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kościukiewicz Kazimierz
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2016 r.

PYTANIE

Ile osób musi wykonywać poniższe pomiary elektryczne:

1)

pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej?

2)

sprawdzenie ochrony przez separację obwodów?

3)

sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, tj. skuteczność ochrony przeciwporażeniowej?

4)

Pomiar rezystancji uziemienia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access